Klasyfikacja materiałów sypkich


REMASCREEN - wykładziny sit zapewniające wzrost wydajności produkcyjnej poprzez zastosowanie ELASTYCZNYCH TWORZYW.
5 argumentów REMASCREEN uzasadniających wzrost wydajności:

ŻYWOTNOŚĆ
Znacząco większa żywotność niż dla klasycznych sit z innych materiałów do 50-krotnie większej żywotności w porównaniu z sitami z blach stalowych.

ROZDZIELCZOŚĆ ZIAREN
Zgodna z normą zdolność rozdzielcza, również w przypadku przesiewania zawilgoconego urobku.

SAMOCZYSZCZENIE SIĘ POWIERZCHNI CZYNNEJ SITA
Poprzez wykorzystanie zjawiska elastyczności tworzywa gumowego i zastosowanie warstwowej budowy płyty sita zagwarantowany jest efekt samooczyszczania.

ZMNIEJSZENIE HAŁASU
Daleko idące zmniejszenie hałasu o 25dB bez konieczności inwestowania dodatkowych kwot pieniędzy w problem zmniejszenia głośności pracy sita.

MONTAŻ I OBSŁUGA
Nie są potrzebne żadne zmiany konstrukcji maszyn. Obsługa i kontrola wymagane są w ramach zwykłych okresów międzyobsługowych.

Elastyczne wkłady sit
są montowane do urządzenia przesiewającego tak, jak stanowi projekt konstrukcyjny. Napięcie wzdłużne przejęte jest poprzez belki napinające. Przy założonym wydłużeniu 0,5-1% te belki są w stanie trwałego, elastycznego odkształcenia i znajdują się pod stałym, wstępnym naprężeniem. Belki te jednocześnie stanowią osłonę przez zużyciem tych stalowych elementów konstrukcyjnych maszyn przesiewających, które normalnie ulegają przyspieszonemu zużyciu.

Przykład zastosowania:
Kopalnia żwiru w Niemczech. Typ maszyny przesiewającej: jednopunktowa, że swobodnie wirującym mimośrodem. Nadawa: naturalny żwir. Uziarnienie: 0-4mm. Wielkość odsiewanego ziarna: 0-2mm. Wielkość nadawy: 1200T/dobe. Problemy: bardzo szybkie zużycie sit stalowych i zakleszczanie się nadawy w oczkach sita.

Porównanie kosztów eksploatacji:
 

Żywotność sita z blachy stalowej Żywotność elastycznej wykładziny REMASCREEN
8 tygodni przy 12h/dobe 139 tygodni przy 12h/dobe

stosunek 16,9:
 

1
 
Koszt zakupu sit stalowych Koszt zakupy wykładziny REMASCREEN

stosunek 1:
 

12
 
Koszt wymiany sit stalowych Koszt wymiany wykładziny REMASCREEN

stosunek 2:

1

Pozostałe uwagi:
Obok oszczędności ok. 50% kosztów eksploatacji, urządzenie dysponuje stale otwartą powierzchnią przesiewania, gwarantującą optymalny rozdział frakcji przy zapewnieniu żądanej wydajności. Dzięki efektowi samooczyszczania się wykładzin REMASCREEN zapewniona jest stale całkowita, wolna przestrzeń przesiewająca. Zastosowano wykładzinę REMASCREEN jako napiętą poprzecznie 1750x1000x4mm. Otwory kwadratowe o boku 3mm.


REMASCREEN HMS - Hammer Modul System

Zupełnie nowy system sit modułowych wykonanych z odpornych na zużycie mieszanek gumowych lub z poliuretanu - pod
wieloma względami lepszy w porównaniu z innymi dotychczas stosowanymi systemami sit modułowych!

 • możliwość uzyskania dużej otwartej powierzchni

 • przesiewania (efektywnie do 47%)

 • przesiewacz może być wykorzystany prawie na całej swojej szerokości

 • żadnych elementów mocujących w obrębie strumienia nadawy

 • żadnych stref ślepych w kierunku spływu nadawy

 • lekkie elementy przesiewające - maty bez zbrojenia stalowego

 • dobry efekt samooczyszczania się sita dzięki elastycznym matom przesiewającym

 • płaska powierzchnia mat przesiewających w poprzek

 • strumienia spływu nadawy zapewnia równomierne rozprowadzenie urobku na sicie

 • szybka i łatwa wymiana mat przesiewających

 • relatywnie tanie, korzystne cenowo maty przesiewające

Dodatkowa konstrukcja wsporcza:

 • przebiegające wzdłużnie płaskowniki służą jako elementy nośne dla profili mocujących maty i podpory środkowe

 • belki wzdłużne są przyśrubowane lub przyspawane do belek poprzecznych przesiewacza.

Montaż wstępny:

 • dodatkowa konstrukcja wsporcza jest z reguły dostarczana w formie wstępnie zmontowanej

 • na podporach środkowych montuje się profile ochronne trawersów, dzięki czemu tworzy się lekkie przewyższenie zapewniające prawidłowe napięcie mat przesiewających

 • ściany boczne przesiewacza są pogumowane do takiej wysokości, do jakiej może maksymalnie
  sięgać warstwa przesiewanego urobku; elementy konstrukcyjne przesiewacza w strefach spływu i nadawy urobku powinny również zostać pogumowane.

Maty przesiewające:

 • perforowanie mat przesiewających wykonywane jest metodą sztancowania

 • jako półproduktów do wykonania maty używa się różnego rodzaju mieszanek gumowych i różnych rodzajów poliuretanu w formie płyt lub rolek; (guma ma najczęściej twardość 65°
  Shore A i jest wzmacniana tkaniną

 • poliuretan ma najczęściej twardość 90° Shore A i nie jest wzmocniony tkaniną)
  do montażu mat przesiewających na stalowej konstrukcji wsporczej przykleja się od spodu maty przesiewającej profile mocujące wykonane z bardzo wytrzymałego poliuretanu.

Montaż mat przesiewających:

 • maty przesiewające są zamontowane w poprzek kierunkuspływu urobku; maty zajmują całą szerokość przesiewacza

 • mają bardzo dokładnie zdefiniowany naddatek ich długości - tak aby przy montażu do konstrukcji wsporczej uzyskać prawidłowe napięcie. Przy montażu mat do konstrukcji wsporczej wbija się w szczelinę powstałą pomiędzy dwoma kolejnymi matami gumowy klin na całej ich szerokości

 • elementy mocujące maty są w ten sposób dociskane do konstrukcji wsporczej i - co najważniejsze - gotowe do pracy w najcięższych warunkach!

Przykład zastosowania systemu HMS w praktyce:

 • miejsce zastosowania - południowy Tyrol

 • przesiewany urobek - twardy kamień

 • zastosowanie mat HMS zwiększyło wydajność przesiewania i wydłużyło żywotność pokładów
   

Dane ogólne HMS:

 • możliwość zabudowy na nowych przesiewaczach, jak też możliwość przystosowania starych przesiewaczy i zabudowy na nich mat przesiewających HMS

 • możliwa do uzyskania rozdzielczość od ok. 1 mm do 56 mm

 • możliwość dostawy mat o grubościach od 2 mm do 38 mm

 • możliwość produkcji mat o dowolnej długości i szerokości

 • konstrukcja wsporcza oraz rozmiary i kształt mat przesiewających dopasowywane są do konstrukcji przesiewacza

Przykład zastosowania systemu HMS w praktyce:

 • miejsce zastosowania - Dolna Austria

 • przesiewany urobek - wapień

 • zastosowanie mat HMS zlikwidowało problem klinowania się ziaren, zwiększyło wydajność przesiewania i zredukowało hałas

powrót


REMA - Modul System

System sit modułowych z gumy albo poliuretanu, alternatywa dla zwykłych sit - rozwiązanie problemu klinowania się i przywierania urobku.

Nadaje się znakomicie do:

 • montażu na starych przesiewaczach - ale wymaga przebudowy rzeszota

 • montażu na nowych przesiewaczach

 • alternatywa dla zamontowanych już systemów modułowych bez konieczności zmian w konstrukcji mocującej sita

Mocowanie standardowe (Ø23-25mm)
Maty przesiewające TIP TOP Rema-Modul są tak skonstruowane, że do ich zamocowania na konstrukcji wspornikowej potrzebne są tylko czopy mocujące wykonane z bardzo wytrzymałego poliuretanu. Do montażu lub demontażu nie potrzeba specjalnych narzędzi. Dokładne i mocne połączenie ze stalową konstrukcją wspierającą jest absolutnie pewne; za pomocą śrubokrętu (ew. młotka i wybijaka) można szybko i bez problemu odłączyć maty przesiewające od konstrukcji wspornikowej. Moduły można demontować i wymieniać bez ryzyka ich uszkodzenia lub deformacji.Mocowanie na profilu wsporczym z 14 mm szczeliną
Maty przesiewające TIP TOP Rema-Modul mogą być również mocowane na prostokątnych konstrukcjach wspierających, przeznaczonych dla innych systemów modułowych, posiadających 14 mm szczelinę mocującą. Do mocowania używa się tu specjalnych, przekręcanych czopów. To daje użytkownikowi możliwość zastosowania systemów modułowych różnych producentów równocześnie; w ten sposób może on wykorzystywać również zalety naszego efektywnego i atrakcyjnego cenowo systemu modułowego.Oto zalety, jakie daje system modułowych mat przesiewających przy montażu i użytkowaniu ich na nowoczesnych przesiewaczach:

 • możliwość wymiany części mat przesiewających

 • montaż ew. demontaż może być przeprowadzony przez jedną osobę

 • bardzo krótkie czasy wymiany zużytych lub uszkodzonych modułów

 • płaskie powierzchnie sit wzdłuż i w poprzek kierunku spływu urobku gwarantują optymalne jego rozmieszczenie na sicie i równomierną prędkość spływu

 • zastosowanie wysoce odpornych na zużycie materiałów do produkcji mat przesiewających

 • jakość systemu potwierdzona przez wielu klientów

System REMA-Modul posiada jeszcze inne zalety:

 • dzięki naszemu elastycznemu systemowi produkcji jesteśmy w stanie dostarczyć ramy każdego rozmiaru w krótkim czasie (ok. 2-3 tygodnie). Perforacja sita jest dokładnie dostosowana do potrzeb klienta, tak aby uzyskać wymagany efekt przesiewania z jak największa dokładnością

 • grubość sita jest dopasowywana w każdym przypadku indywidualnie

 • zapychanie się sit przez zaklinowany lub przywierający urobek jest skutecznie eliminowane poprzez zastosowanie cienkich i elastycznych mat przesiewnych

 • w zależności od rodzaju urobku i przebiegu całego procesu przesiewania na danej maszynie dobiera się optymalny materiał do produkcji mat przesiewających (guma, guma wzmocniona tkaniną, poliuretan, vulkollan)