Gumowanie bębnówOferujemy gumowanie bębnów i krążników przenośnikowych okładzinami:

- zwiększającymi współczynnik tarcia,

- w kształcie "baryłki"

- powodujacymi samooczyszczanie się płaszcza bębna

Okładziny REMALINE i REMAGRIP są optymalne dla konkretnych zastosowań.


Wszystkie obrotowe części przenośników taśmowych podlegają dużemu zużyciu i powinny być
chronione okładzinami ze specjalnych mieszanek gumowych.

Okładziny REMALINE i REMAGRIP bębnów i krążników odpowiadają swoimi parametrami aktualnym wymogom techniki. Są niewymagające przy pracy i sprawdzone w każdym klimacie.

Przy doborze okładziny chroniącej przed zużyciem, korozją i zanieczyszczeniami należy kierować się (w zależności od warunków użytkowania) następującymi czynnikami:

 • twardość

 • odporność na ścieranie

 • odporność na zrywanie

 • rozwarstwianie się gumy

 • elastyczność

 • zdolność pochłaniania energii

 • odporność na temperaturę i warunki klimatyczne

 • odporność na ozon i światło dzienne

 • wpływ substancji chemicznych

 • odporność na oleje

 • możliwość zastosowań przy transporcie artykułów spożywczych

 • zgodność z przepisami władz wyższych, których żądają użytkownicy

 • przepisami danego zakładu przenośników taśmowych dla ochrony!

 • trudnopalność

 • przewodność elektryczna

 • możliwość zastosowania pod ziemią

 • grubość okładziny

Bębny i krążniki oklejone okładzinami REMAGRIP i REMALINE posiadają następujące zalety:

 • poprawia się praca całego przenośnika, taśma jest oszczędzana, a jej żywotność przedłużona

 • niezbieranie się zanieczyszczeń na bębnach i krążnikach wpływa pozytywnie na bieg taśmy
  i jej żywotność

 • oklejone okładziną krążniki mają dużo większy współczynnik tarcia i mogą dociskać do taśmy z dużo mniejszą siłą

 • zmniejszony poślizg między taśmą a bębnem ew. krążnikami oszczędza taśmę i jej żywotność

 • oklejone krążniki w strefie zesypu pod górną wieżą chronią całą konstrukcję przed nadmiernymi uderzeniami, przez co przedłuża się żywotność całej konstrukcji

 • oklejone bębny i krążniki są chronione przed zużyciem i korozją i w ten sposób zapobiega się zużyciu taśmy

 • obciążone ciężarem taśmy i nosiwa, nieoklejone krążniki ulegają dużemu zużyciu; zużyte krążniki są przyczyną dużych i kosztownych napraw taśmy

 • oklejone okładziną bębny i krążniki są istotnym wkładem do redukcji hałasu i pływania taśmy na trasie taśmociągu

 • równomierny obrót krążników wolnych od zawalcowywania resztek urobku na ich powierzchni i z tym połączone zmniejszenie możliwości pływania taśmy spowodowane niewyważeniem dynamicznym tych krążników istotnie wpływają
  na zmniejszenie hałasu na całej trasie taśmociągu

 • pogumowane krążniki lub bębny ograniczają możliwe drgania rezonansowe taśmy spowodowane przez przywierający urobek i tym samym odciążają konstrukcję nośną.

 • przy wykonywaniu bębnów i krążników można wziąć najmniejszą dopuszczalną grubość okładziny, nie trzeba dodawać naddatku na zużycie


REMAGRIP

Profilowane okładziny REMAGRIP do klejenia bezpośredniego. Zwiększają współczynnik tarcia pomiędzy taśmą a bębnem napędowym
i zmniejszają ryzyko poślizgu:

  bęben bez okładziny bęben z okłądziną REMAGRIP

praca na sucho

μ = 0,35 - 0,40 μ = 0,35 - 0,40

czysta praca na mokro

μ = 0,1 μ = 0,35

praca na mokro z
zabrudzeniami
gliną, szlamem i iłem

μ = 0,05- 0,10 μ = 0,25-0,30

Wyraźnie wyższy współczynnik tarcia okładziny REMAGRIP p na bębnach oklejonych okładziną
REMAGRIP umożliwia mniejsze napięcie taśmy po jej napięciu, jak i obciążenie łożysk bębna.

Profil bieżnika okładziny REMAGRIP dla bębnów napędowych jest oferowany w 4 wymiarach,
w zależności od zastosowania. Odprowadza wilgoć i zabrudzenia spomiędzy bębna i taśmy. Profilowaną
okładzinę można stosować na bębnach rewersyjnych.

Grube okładziny są dla użytkowników przenośników korzystne ze względu na możliwość ponownego nacięcia profilu.

Okładziny REMAGRIP oprócz wersji standardowej dostępne w następujących wersjach:

 • trudnopalna „S"

 • samogasnąca „V"

 • odporna na wysokie temperatury

 • olejoodporna

 • odporna na chemikalia

 • do transportu artykułów spożywczych

Tabela wymiarów i zastosowań okładzin REMAGRIP (wszystkie wymiary w mm)

wersja REMAGRIP 70 CN
10x8
70 CN
8x6
65 CN* 60 CN 50 CN
pomaranczowa
szer. kostki bieżnika B  86 86  86 35 35
dł. kostki bieżnika  L 50 50 50 18 18
odstęp między k. bież. S 10 8 6 6 6
wys. kostki bieżnika t 8 6 3 3 3
min. grubość okładziny d 15 12 8 8 8
zalecana grubość okładziny 70 CN
10x8
70 CN
8x6
65 CN* 60 CN 50 CN
pomaranczowa
przy wysoko obciążonych
taśmach z linkami stalowymi
15-20 15-20 15-20 -  
przy średnio obciążonych
taśmach z linkami stalowymi
12 12 12 - -
przy wysoko obciążonych taśmach tkaninowych 15 12 10 - -
przy średnio obciążonych taśmach tkaninowych - - 8 8 10
przy nisko obciążonych taśmach tkaninowych - - 8 8 8
lub na bębnach Ø do 500 - - 8 8 8
500 - 800 - - 10 10 10
800- 1200 12 12 12 - -
ponad 1200 15-20 15-20 15-20 - -

*) odpowiada normie RAG; grubość nie mniejsza niż 10 mm


Okładziny REMAGRIP w postaci łupin.

Jeżeli na bębnach narażonych na duże zużycie z przyczyn ekonomicznych lub technicznych nie
jest możliwe wykonanie konwencjonalnego oklejenia bębna, okładziny REMAGRIP w postaci łupin
są idealnym rozwiązaniem.

Okładzina REMAGRIP jest naklejona na łupiny sprawdzoną technologią TIP TOP. Powinno się stosować 4 łupiny, co znacznie ułatwia ich montaż. Nie trzeba nawet demontować krążników dociskowych. Nałożenie łupin jest możliwe bez demontażu bębna z konstrukcji, przy krótkim przestoju przenośnika. Przymocowanie polega na dokręceniu łupin bez niepotrzebnego spawania. Okładziny REMAGRIP na łupinach są oferowane w następujących wersjach:

 • okładzina REMAGRIP na łupinie ze wzmocnionym obrzeżem

 • okładzina REMAGRIP na łupinie bez wzmocnionego obrzeża.

Łupiny ze wzmocnionymi obrzeżami posiadają większą stabilność własną. Okładzinę tego typu trzeba zamontować tak, aby wzmocnienie nie wystawało poza brzegi bębna. Okładzina profilowana pozytywnie wpływa na prosty bieg taśmy; przy dokładnie ustawionym przenośniku nie powinno być problemów z „wyjeżdżaniem" taśmy poza brzegi okładziny.

Łupiny bez wzmocnienia obrzeży mają mniejszą stabilność własną; tu jednak okładzina sięga aż do brzegu łupiny. W ten sposób cała powierzchnia bębna jest obłożona gumą.


REMALINE dla bębnów i krążników

Okładziny REMALINE dla bębnów napędowych, do samodzielnego profilowania.

Bębny napędowe mogą być oklejane gładką okładziną, a potem samodzielnie profilowane, zwyczajowo w kształcie strzałek.
Okładziny REMALINE oprócz wersji standardowej CN 65 są dostępne w następujących wersjach:

 • trudnopalna „S"

 • samogasnąca „V"

 • odporna na wysokie temperatury

 • olejoodporna

 • odporna na chemikalia

 • do transportu artykułów spożywczych

Profilowanie okładziny w kształcie strzałek można wykonać naszym urządzeniem do nacinania „RUBBER CUT".

Wysokość strzałek jest wyznaczana przez długość płaszcza bębna (A - B = 1/4 L), ewentualnie może być ustalana z poniższej tabeli, tak samo odstęp między rowkami (D).

Przy bardzo wilgotnych pracach można zredukować te odstępy do 25 mm.

Szerokość rowków wynosi 5 - 7 mm.

Głębokość
przy minimalnej grubości okładziny 8 mm: 3 mm
przy minimalnej grubości okładziny 10 mm: 4 mm
przy minimalnej grubości okładziny 15 mm: 5 mm.

 

Ø praca na sucho

Wysokość A/ B

Odstęp między
rowkami D>mm

Długość płaszcza
do 2000 mm

Ponad 2000 mm
400-599 200 300 ca. 80
600-799 250 400 ca. 100
800 - 1250 300 500 ca. 100
>1250 400 600 ca. 100


Okładziny REMALINE dla innych bębnów

Okładziny REMALINE można stosować z powodzeniem do oklejania bębnów odchylających, prowadzących, jak też krążników nośnych. Poprawiają one pracę przenośnika i chronią przed zanieczyszczeniami, zużyciem i korozją. Wybór odpowiedniego rodzaju okładziny wymaga pewnego doświadczenia, szczególnie wtedy, gdy w grę wchodzi eksploatacja zabrudzonych taśm o dużym napięciu i małych kątach przewijania na krążnikach i bębnach.

Zasadniczo zalecamy:

 • chcąc zapobiec przywieraniu zanieczyszczeń, należy wybrać gumę miękką, łatwo odkształcalną, o odpowiedniej grubości

 • duże naciski wywołane przez mocne napięcie taśmy, przy małych kątach przewinięcia, wymagają twardych okładzin

Zalecamy kontakt z naszymi fachowcami, którzy pomogą Państwu dobrać odpowiednią okładzinę.

Zalecane grubości okładzin dla bębnów odchylających i prowadzących:

okładzina REMALINE 40 CN (dla lekko napiętych taśm)
bęben 0 do 320 mm grubość okładziny 10 mm
bęben 0 20 - 400 mm grubość okładziny 12 mm
bęben 0 ponad 400 mm grubość okładziny 15 mm

 

okładzina REMALINE 70 CN (dla mocno napiętych taśm)
bęben 0 do 320 mm grubość okładziny 8 mm
bęben 0 20 - 400 mm grubość okładziny 10 mm
bęben 0 ponad 400 mm grubość okładziny 12 mm


REMALINE VSB do gumowania krążników

Gładką okładziną REMALINE można gumować również krążniki. Lepsze do tego celu są jednak rękawy okładziny REMALINE VSB ze swoimi znakomitymi właściwościami fizycznymi jeśli chodzi o rozciągliwość i odporność na ścieranie. Są one odlane w formie, nie mają szwu i żadnych wypukłości, dlatego nie są agresywne dla taśmy. Gładka powierzchnia w połączeniu z dużą zdolnością pochłaniania energii zapewnia niezbieranie się na krążnikach zabrudzeń i nietworzenie się lodu. Za pomocą pneumatycznego urządzenia do montażu rękawów REMALINE VSB można je w najkrótszym czasie nałożyć na krążnik.

Rękawy REMALINE VSB są dostępne w wersji białej i czarnej (obie z warstwą aktywną), o twardości
30 ą 5°, w długościach 800, 1000, 1300 mm, grubości 7 mm, dla następujących krążników:

0 63,5 / 80,0 / 89,0 / 108,0 / 133,0 / 150,0 mm


Okładziny dla krążników REMALINE KSB zabezpieczają przed korozją

Na przenośnikach, gdzie zależy Państwu na tym, aby chronić krążniki przed korozją, polecamy okładzinę do rolek REMALINE KSB (w postaci rękawów). Ma ona dużą odporność na ścieranie, wyposażona jest w warstwę aktywną i twardość
65 ą 5°. Istnieje też wersja „V" z warstwą aktywną
i taką samą twardością.(LOBA-Nr: 18.43.21- 17-27)

Oferowane długości  800/1000/1300 mm
Grubość okładziny  4 mm
dla krążników o Ø 63,5/80,0/89,0/108,0/133,0/150,0
mm

Montaż przebiega tak samo bezproblemowo i szybko jak przy okładzinie VSB.


NARZĘDZIA I OSPRZĘT - DLA KAŻDEGO ZAKRESU STOSOWANIA KOMPLETNY PROGRAM!!

Nasza oferta zestawów narzędzi i osprzętu stanowi kompletny pełny program zarówno dla wykonywania złącz, jak i napraw uszkodzeń taśm przenośnikowych oraz umożliwia montaż wykładzin antyścieralnych, antykorozyjnych i innych materiałów TIP TOP.


Metalowe łupiny bębnowe z okładzinami gumowymi

Jeżeli na bębnach narażonych na duże zużycie okładziny z przyczyn ekonomicznych lub technicznych nie jest możliwe wykonanie konwencjonalnego oklejenia bębna, okładziny w postaci łupin są idealnym rozwiązaniem.

Okładziny gumowe, gumowo - ceramiczne, naklejane są wg technilogi firmy TIP TOP Stahlgruber i mocowane przy pomocy śrub.

Zalety:

 • brak konieczności demontażu, transportu i montażu bębnów w przypadku gumowania w warsztacie

 • brak konieczności rozcinania taśmy i wykonywania jej nowego łączenia

 • krótki czas montażu łupin (np. bęben fi 800x1800 - tylko 8h)

 • możliwość gumowania bębna "na baryłkę" w celu lepszego, osiowego prowadzenia taśmy

Nasza oferta zestawów narzędzi i osprzętu stanowi kompletny pełny program zarówno dla wykonywania złącz, jak i napraw uszkodzeń taśm przenośnikowych oraz umożliwia montaż wykładzin antyścieralnych, antykorozyjnych i innych materiałów TIP TOP.


Łupiny w trakcie montażu

Łupiny po zakończeniu montażu

Sposób przygotowania stanowiska
do montażu łupin

Łupiny po zakończeniu montażuGumowanie bębnów